Disclaimer

Disclaimer voor vanassen-stoorvogel.nl

Van Assen en Stoorvogel VVE en Vastgoedmanagement (Kamer van Koophandel: 27319112), hierna te noemen Van Assen en Stoorvogel, verleent u hierbij toegang tot vanassen-stoorvogel.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Van Assen en Stoorvogel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op vanassen-stoorvogel.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Assen en Stoorvogel VVE en Vastgoedmanagement.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Assen en Stoorvogel spant zich in om de inhoud van vanassen-stoorvogel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op vanassen-stoorvogel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Assen en Stoorvogel.
In het bijzonder zijn alle prijzen op vanassen-stoorvogel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op vanassen-stoorvogel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Assen en Stoorvogel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Assen en Stoorvogel.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Assen en Stoorvogel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd